Voordelen
  • Ontwikkeld en aanbevolen door Nederland ICT
  • Zeer scherpe premie
  • Uitgebreide dekking
  • Vrijheid van gebruik van leveringsvoorwaarden
  • Makkelijk en snel aan te vragen
  • Extra premiekorting van EUR 200,- per jaar op Beroepsaansprakelijkheids- verzekering voor leden van Nederland ICT
 

Veelgestelde vragen

Moet mijn bedrijf bij Nederland ICT aangesloten zijn om een verzekering af te sluiten?

Nee, bij het aanvragen van een verzekering is het lidmaatschap van Nederland ICT niet verplicht. Leden ontvangen echter wel EUR 200,- korting op de premie.

Welke ICT-bedrijven kunnen geen gebruik maken van deze verzekering?

Voor een aantal activiteiten is onder deze polis niet automatisch dekking te verkrijgen. Daarbij dient u te denken aan o.a:

  • Activiteiten waaronder ontwikkeling/levering van software/hardware voor spoorwegen/scheepvaart/luchtvaart/offshore
  • Activiteiten waaronder ten behoeve van elektronische betaling en/of financiële transacties zoals bijvoorbeeld beurs of live trading
  • Activiteiten waaronder ontwikkeling/productie/levering van software/hardware, die wordt aangewend voor proces-technische en/of industrieel technische automatisering waar sprake is van aansturing van processen en/of systemen, behoudens administratieve software.

Tevens biedt de polis geen dekking voor aanspraken die het gevolg zijn van de niet-nakoming of onderbreking van de verleende diensten door een aanbieder van internetdiensten (service provider), aanbieder van telecommunicatiediensten of door een ander nutsbedrijf.

Op aanvraag zijn wij graag bereid een passende oplossing voor u te zoeken, neem hiervoor contact op met Aon Verzekeringen, tel. 071-3643165.

Ik maak gebruik van goede leveringsvoorwaarden. Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering toch overbodig?

Goede leveringsvoorwaarden zijn belangrijk. Zij beschermen het vermogen van uw bedrijf. Het is echter een misverstand dat deze leveringsvoorwaarden een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering overbodig maken. In de praktijk komt het regelmatig voor dat uw opdrachtgever inkoopvoorwaarden hanteert of dat het onduidelijk is welke voorwaarden van toepassing zijn. Verder loopt u het risico dat een rechter in bepaalde gevallen een streep zet door uw voorwaarden. Daarnaast sluiten goede leveringsvoorwaarden niet uit dat uw bedrijf nooit een foutje zal maken. Uw algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt in dit soort gevallen geen of slechts zeer beperkte bescherming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doet dat wel, mits deze is afgestemd op de werkzaamheden binnen uw beroepsgroep.

Zijn de Nederland ICT Voorwaarden en/of FENIT-voorwaarden verplicht?

Verzekeraar gaat er van uit dat u zo veel als mogelijk bij het aangaan van contracten de Nederland ICT Voorwaarden hanteert. Verzekeraar is er ook mee akkoord als andere voorwaarden zijn overeengekomen met uw opdrachtgever, mits de aansprakelijkheidsparagraaf uit de Nederland ICT Voorwaarden onverminderd van toepassing is verklaard. Indien u afwijkt van deze voorwaarden dan blijft de onderhavige polis onverminderd dekking bieden echter in dat geval geldt een dubbel eigen risico.

Waar vind ik de Nederland ICT Voorwaarden en/of FENIT-Voorwaarden?

Bestel de complete Nederland ICT Voorwaarden.

Moet ik nog apart een algemene aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Dat is niet nodig indien u de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via ICT Verzekeringen heeft afgesloten. Onder deze verzekering vallen onder andere de wettelijke aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

Is de aansprakelijkheid voor cyberincidenten verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Traditionele aansprakelijkheidsverzekeringen bieden veelal een beperkte dekking. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt wel een uitgebreide dekking, maar deze is beperkt tot de schade als gevolg van een beroepsfout. Eigen schade is (ook) niet gedekt. Een cyberverzekering kan van groot belang zijn voor iedere organisatie, van welke omvang dan ook.

De Wet Meldplicht Datalekken stelt strenge eisen aan het veilig bewaren van gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht wordt, zal nog meer verantwoordelijkheden bij organisaties neerleggen. Hierdoor is het aansprakelijkheidsrisico fors verzwaard. Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit enorm zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere organisatie overkomen.

 
 

Direct contact:


Aon Verzekeringen
088 - 810 81 74

Postbus 59
2200 AB Noordwijk
Meer informatie