Voordelen
  • Ontwikkeld en aanbevolen door Nederland ICT
  • Zeer scherpe premie
  • Uitgebreide dekking
  • Vrijheid van gebruik van leveringsvoorwaarden
  • Makkelijk en snel aan te vragen
  • Extra premiekorting van EUR 200,- per jaar op Beroepsaansprakelijkheids- verzekering voor leden van Nederland ICT
 

Verzekerde bedragen

De aansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven kent twee dekkingen:

Optie 1
Rubriek I t/m III Dekking voor algemene aansprakelijkheid
EUR 5.000.000 per aanspraak, met een maximum van EUR 10.000.000 per jaar
Rubriek IV Dekking voor beroepsaansprakelijkheid
EUR 1.250.000 per aanspraak, met een maximum van EUR 2.500.000 per verzekeringsjaar
Optie 2
Rubriek I t/m III Dekking voor algemene aansprakelijkheid
EUR 5.000.000 per aanspraak, met een maximum van EUR 10.000.000 per jaar
Rubriek IV Dekking voor beroepsaansprakelijkheid
EUR 2.500.000 per aanspraak, met een maximum van EUR 5.000.000 per verzekeringsjaar

Onder de rubrieken I t/m III wordt dekking geboden voor aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaakschade en/of personenschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Onder rubriek IV wordt dekking geboden voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

 
 

Direct contact:


Aon Verzekeringen
088 - 810 81 74

Postbus 59
2200 AB Noordwijk
Meer informatie