Voordelen
  • Ontwikkeld en aanbevolen door Nederland ICT
  • Zeer scherpe premie
  • Extra 10 % korting op de Beroepsaansprakelijkheids- verzekering
  • Eenvoudige en heldere opzet
  • Inclusief dienstverlening Redsocks
 

Incident Response Plan

Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. Met het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 komen (nog) meer verantwoordelijkheden bij organisaties te liggen. Na deze datum kan iedereen uw organisatie op de naleving van de Europese Privacy Verordening aanspreken. Maximale boetes worden fors hoger dan nu onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens het geval.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de bevoegdheid gekregen om boetes uit te delen tot EUR 820.000,- of 10% van de jaaromzet indien men niet heeft voldaan aan de verplichtingen in de wet of anderszins nalatig is geweest bij de verwerking van persoonsgegevens en/of  het melden daarvan.

U kunt in de omstandigheid komen dat u bent gehackt en er een vermoeden bestaat dat uw data verloren en/of gestolen is.  Indien dit gebeurt dan treedt voor u als verzekerde met een enkel telefoontje, het Hiscox Incident Response Plan in werking. De hele afhandeling na het melden van de schade, advies en hulp tijdens het gehele proces zal worden begeleid door onze partners.

U kunt Hiscox 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken via telefoonnummer 020 -  517 07 00.

 
 

Direct contact:


Aon Verzekeringen
088 - 810 81 74

Postbus 59
2200 AB Noordwijk
Meer informatie